Loading...
Home2019-02-12T07:47:48+00:00

Velkommen til brancheklagenævnet
for private høreapparatklinikker

Brancheklagenævnet

giver dig mulighed for at klage over en private høreapparatbutik, hvis du har fået høreapparater, du ikke er tilfredse med og har klaget til butikken uden resultat.

Brancheklagenævnet for private høreapparatklinikker

er din mulighed for en hurtig og ubureaukratisk klagesagsbehandling. Vores målsætning er at træffe hurtige og fair beslutning.

Vær opmærksom på, at du kun har mulighed for at indbringe sager, der vedrører butikker, der er medlem af Private audiologiske klinikkers sammenslutning (PAKS). Vil du klage over private klinikker, der ikke er medlem af PAKS henvises til forbrugerklagenævnet.

Hvad kan du klage over?

Ja, det er i princippet op til dig, hvis du ikke føler, at du har fået den vare eller service, du har betalt eller var stillet i udsigt. Du kan også klage, hvis du føler dig vildledt af en virksomheders markedsføring. For at klage skal en række forhold dog være opfyldt. Læs mere under ” Sådan klager du ”!

Bemærk også, at brancheklagenævnet afgørelser er frivillige og dermed ikke juridisk bindende for hverken dig eller den butik, du har klaget over. Er du utilfreds med en afgørelse, er du altid i din ret til at klage til forbrugerklagenævnet eller indbringe sagen for domstolene.


Henvendelser til brancheklagenævnet kan stiles til følgende adresse: sekretariat@bfph.dk

Brancheklagenævnet modtager kun digital post. I forbindelse med klager skal den særlige klageformular altid benyttes.