Sådan klager du2019-02-07T13:24:32+00:00

Sådan klager du

Ønsker du at klage over en høreapparatbutik, der ikke har levet op til dine forventninger, skal du udfylde klageformularen nederst på denne side. Af formularen fremgår det, hvilke oplysninger du skal give og hvilken dokumentation, der skal vedhæftes for at kunne indgive en klage. Af hensyn til beskyttelsen af dine persondata giver du i forbindelse med, at du sender klageformularen, samtykke til, at klagenævnet kan opbevare dine data i op til seks måneder, hvorefter de automatisk slettes.

Klageformular

Udfyld klageformularen nedenfor så præcist som muligt. Du får en kopi af klageskrivelsen pr. mail, når du trykker send.

Bemærk klagemuligheden omfatter kun audiologiske klinikker, der er medlem af Private audiologiske klinikkers sammenslutning (PAKS). Vil du klage over private klinikker, der ikke er medlem af PAKS henvises til forbrugerklagenævnet. Du finder en komplet liste over PAKS´ medlemmer på vores hjemmeside www.paks.dk 

OBS! Alle felter markeret med * skal udfyldes.

.............................................

.............................................

Sagsfremstilling
Svar venligst på nedenstående spørgsmål, så klagenævnet kan danne sig et overblik over sagen. Du er velkommen til at supplere med din egen skriftlige fremstilling af sagsforløbet, som kan vedhæftes.

For at klage til brancheklagenævnet er det en forudsætning, at du skriftligt har klaget til butikken, hvor du har købt dine høreapparater, og kan dokumentere dit køb med en fakturakopi eller lignende.

Vedhæft dokumentation – som minimum skal vi bruge en kopi af din skriftlige klage til butikken, du har handlet med samt en fakturakopi.

.............................................

- For at kunne indsende en klage til BFPH skal du acceptere nedenstående:

Undertegnede giver, i forbindelse med fremsendelsen af denne klageformular, mit samtykke til, at brancheklagenævnet for private høreapparatklinikker må opbevare mine personlige oplysninger i op til seks måneder. Jeg giver samtidig min tilladelse til, at klagenævnet kan kontakte mig, hvis nævnet har behov for yderligere oplysninger, dokumentation m.v. i relation til min sag. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit tilsagn, hvorefter alle oplysninger vil blive slettet og klagesagen afsluttes.