Om Brancheklagenævnet2019-03-07T12:46:46+00:00

Om Brancheklagenævnet

Brancheklagenævnet for private høreapparatklinikker

er sammensat på en måde, der tilbyder båder kunder, der klager, og butikker, der klages over, en uvildig og fair behandling.

I klagenævnet

sidder repræsentanter for hhv. branchen, patientforeningen Høreforeningen samt en uvildig audiologisk ekspert, der hverken har bindinger til den private eller offentlige sektor. Samtlige stemmeberettigede medlemmer af klagenævnede er ulønnede. Nævnet søger som udgangspunkt at opnå konsensus om sine afgørelser.

Kan der ikke opnås enighed om en afgørelse, stemmer medlemmerne herom. Der kan kun stemmes om, hvorvidt klageren skal have medhold, dvs. der kan ikke stemmes om evt. sanktioner rettet mod den virksomhed, klagen angår. I tilfælde af stemmelighed afvises sagen, hvilket klageren naturligvis informeres om.

Da brancheklagenævnet for private høreapparatklinikker ingen officiel juridisk hjemmel har, er afgørelser alene vejledende. Det er således altid muligt for klageren at gå til andre instanser.

For medlemmer af PAKS

forventes det, at de, loyalt og uden videre, følger de afgørelser, som nævnte kommer frem til. Manglende efterlevelse af en afgørelse kan føre til eksklusion af PAKS.