Loading...
Om privat udlevering af høreapparater2019-02-07T14:05:13+00:00

Information om privat udlevering af høreapparater

I Danmark kan borgere, der har et høretab og derfor behov for høreapparat, frit vælge om de vil have høreapparatet på et offentligt sygehus eller hos en privat audiologisk klinik. I begge tilfælde vil selve høreapparatbehandlingen blive varetaget af audiologiassistenter.

Vælger man som borger at få udleveret sit høreapparat privat, hvilket ca. halvdelen af samtlige høreapparatbrugere gør, kan man grundlæggende vælge mellem to forskellige typer af løsning:

Man kan få et høreapparat udleveret privat uden egenbetaling, alene dækket af det offentligere tilskud. Høreapparater udleveret på denne måde er, akkurat som i det offentlige, gratis for borgeren.

Som kunde kan også vælge en udvidet løsning, der indebærer en vis egenbetaling, men samtidig giver mulighed for at vælge mellem flere forskellige typer løsninger og teknologier.

Uanset om man har fået et høreapparat med eller uden egenbetaling hos et medlem af PAKS, er man berettiget til at henvende sig til brancheklagenævnet.

Du kan læse mere om fordelene ved privat udlevering af høreapparater på PAKS´ hjemmeside ( www.paks.dk ) – herunder de muligheder for service og løbende justering, uden ventetid, som alle PAKS-medlemmer tilbyder deres kunder.